Українська

 Росiйська

 Англiйськавыставка

Агровектор-все для агрорынка

У світовій практиці на зміну традиційним багатоопераційним технологіям обробки грунту прийшли новітні, які базуються на науково обгрунтованій можливості вирощування сільськогосподарських культур без передпосівного механічного впливу на стан грунту і здатності комбінованих ґрунтообробних і посівних агрегатів за 1 – 2 проходи здійснити практично весь цикл підготовчо-посівних робіт: основний без відвальний і передпосівний обробіток грунту, локальне внесення мінеральних добрив, суцільний або стрічковий посів, післяпосівне прикочування і вирівнювання грунту.

Головним елементом успіху в отриманні майбутнього врожаю при цьомує якісні, досконалі сільськогосподарські машини, здатні при цих технологіях працювати. Саме таку техніку прагне виробляти відкрите акціонерне товариство «Галещина, машзавод». Завод має багаторічну історію формування і росту в професійному відношенні.

Заснований завод був в 1940 році. З початку семидесятих років було розпочато виробництво обладнання для тваринницьких ферм.

З середини 90 років основною спеціалізацією заводу стало виробництво грунтообробної техніки – борін, культиваторів і запасних частин до них. Техніка, що виготовляється заводом, розроблена на рівні аналогів західноєвропейського виробництва і по технології обробітку грунту відповідає світовим стандартам.

Одним із основних досягнень коллективу підприємства є розробка та освоєння виробництва сільськогосподарської техніки для безполицевого обробітку грунту. Використання цієї техніки, за рахунок збереження біологічного балансу землі, призводить до суттєвого росту врожаїв (4,5-5,5 ц/га зерна), а також дозволяє істотно скоротити витрати на обробіток землі (витрати на паливо-мастильні матеріали в 2-4 рази, витрати на оплату праці в 3 рази, витрати на мінеральні добрива в 2 рази, пестициди в 5-8 раз).

На заводі розпочато і налагоджено серійне виробництво десяти моделей грунтообробної техніки під різні класи тракторів (від 14 до 50 кН), крім того постійно ведуться розробки нових видів продукції. Удосконалення технології сівби зернових культур і пов'язаних з нею способів обробітку грунту є однією з умов підвищення врожайності і зменшення собівартості одержаної продукції. Поряд з ґрунтообробною технікою підприємство виготовляє ремкомплекти до гноєзбиральних транспортерів ТСГ-2Б, ТСГ-3Б, ТСГ-160.

Вся ґрунтообробна техніка пройшла випробування в Українському науково-дослідному інституті по прогнозуванню і випробуванню техніки і сертифікована на відповідність в системі УкрСЕПРО. По питанню розробки нових перспективних зразків техніки, завод тісно співробітничає з вченими Українського національного аграрного університету, Харківського державного аграрного університету. Агрегати які випускає завод, характеризуються досконалістю, надійністю, доступні для споживача, широко використовуються в багатьох сільськогосподарських підприємствах України, а також в ближнього і дальнього зарубіжжя. Розширюючи спектр нової техніки, підприємство продовжує розробку і випробування нових високоефективних сільськогосподарських машин. Із цією метою, ВАТ «Галещина, машзавод» активно співпрацює з іноземними фірмами-виробниками.

Колектив працівників акціонерного товариства з впевненістю дивиться у майбутнє, так як продукція заводу давно завоювала довіру багатьох сільськогосподарських виробників.

Ласкаво просимо в світ техніки з маркою ВАТ «Галещина, машзавод»

 

Copyright ã GalMash